Aktualności

Sprawozdania do NFZ - pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia
2019-06-24
1 lipca br. wchodzą w życie przepisy powodujące zmiany w sposobie tworzenia  niektórych raportów dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z art.23 ust.4 Ustawy z dnia 6 grudnia o...
Uprzejmie informujemy ,że w dniu 17.06.2019r. nie będzie czynny rejestr lekarzy i rejestr praktyk zawodowych
2019-06-11
W dniu 17.06.2019r. nie będzie czynny rejestr lekarzy i rejestr praktyk zawodowych z powodu szkolenia pracowników w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Za utrudnienia przepraszamy
SPG ZOZ w Lipnicy Murowanej (powiat bocheński) zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy -lekarza do pracy w POZ (NFZ)
2019-06-10
SPG ZOZ w Lipnicy Murowanej (powiat bocheński) zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy -lekarza do pracy w POZ w ramach kontraktu NFZ. Warunki zatrudnienia (forma, godziny pracy, stawka do ustalenia)....
Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie będzie zamknięta w dniu 21 czerwca 2019r. Za utrudnienia z góry przepraszamy
2019-06-06
Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie będzie zamknięta w dniu 21 czerwca 2019r. Za utrudnienia z góry przepraszamy

kontakt z nami
Biuro OIL w Tarnowie
tel/fax:
14 688 88 30
E-mail: tarnow@hipokrates.org


UWAGA !!!

Informujemy, że dotychczasowe konto bankowe w ING Bank Śląski S.A. będzie zamknięte.

Wszystkie wpłaty należy przesyłać na nowy nr konta

74 1910 1048 2640 0010 1213 0001

w SANTANDER BANK POLSKA S.A.


NIP: 873-12-06-789

33-100 Tarnów
ul. Ignacego Mościckiego 16

Godziny pracy biura:
poniedziałek 10 - 17
wtorek 8 - 15
środa 10 - 17
czwartek 8 - 15
piątek 8 - 15

Pomoc prawna - informacja
.

Aktualności

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko pracownika cywilnego w Słuzbie Więziennej pielęgniarz/pielęgniarka
2018-11-05

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ – PRACOWNIK CYWILNY

(1/1 lub część etatu) – umowa na zastępstwo

 

Uprzejmie informuję, iż w naszej jednostce zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko pracownika cywilnego w Służbie Więziennej – młodszy – starszy pielęgniarz/pielęgniarka ambulatorium.

1.    Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy - przyjęcia do pracy w charakterze pracownika cywilnego w Służbie Więziennej na stanowisku młodszego - starszego pielęgniarza / pielęgniarki

2.    Planowany wymiar zatrudnienia –  1 etat lub część etatu

3.    Wynagrodzenie za pełny etat: 3300 brutto 

4.    Pracownikiem może być osoba która:

  1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
  2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
  4. posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie/ kwalifikacje
  5. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm).
  6. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 5.     Dokumenty należy składać w terminie do 23 listopada 2018 roku w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu w godz. 9:00-15:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Zakład Karny Nowy Wiśnicz

32-720 Nowy Wiśnicz
z dopiskiem „Nabór na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza”:

(decyduje data wpływu do jednostki)

 

6. Kandydat składa następujące dokumenty:

-           podanie o przyjęcie ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega

-           CV

-           kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie (do pobrania w formie edytowalnej)

-           kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje specjalistyczne

-           Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (do pobrania w formie edytowalnej)

-           kserokopie świadectw pracy


7. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

-           przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych

-           sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych

-           wykonanie badań lekarskich

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w kadrach Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, od poniedziałku do piątku w godz: 9:00-15:00 lub telefonicznie: (14) 612-80-08

8.     Planowany termin zatrudnienia: grudzień 2018 roku.

 

Załączniki:

1a Kwestionariusz_osobowy

1b Oświadczenie o niekaralności