Aktualności

KOMUNIKAT- e-recepty
2019-07-10
Przypominamy iż zgodnie z przepisami prawa (USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657) od stycznia 2020 roku w obiegu mogą pozostać tylko...
Konferencję Naukowo-Szkoleniową Lekarzy Stomatologów, Rytro-Jesień 2019.
2019-07-09
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów Rytro Jesień 2019 25 - 27 październik - Hotel „Perła Południa”   Organizatorzy:   Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie...
Zjazd Absolwentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu - ROCZNIK 1990
2019-06-28
Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ROCZNIK 1990 KOLEŻANKI i KOLEDZY! Serdecznie zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z okazji 30-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego...
Sprawozdania do NFZ - pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia
2019-06-24
1 lipca br. wchodzą w życie przepisy powodujące zmiany w sposobie tworzenia  niektórych raportów dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z art.23 ust.4 Ustawy z dnia 6 grudnia o...

kontakt z nami
Biuro OIL w Tarnowie
tel/fax:
14 688 88 30
E-mail: tarnow@hipokrates.org


UWAGA !!!

Informujemy, że dotychczasowe konto bankowe w ING Bank Śląski S.A. będzie zamknięte.

Wszystkie wpłaty należy przesyłać na nowy nr konta

74 1910 1048 2640 0010 1213 0001

w SANTANDER BANK POLSKA S.A.


NIP: 873-12-06-789

33-100 Tarnów
ul. Ignacego Mościckiego 16

Godziny pracy biura:
poniedziałek 10 - 17
wtorek 8 - 15
środa 10 - 17
czwartek 8 - 15
piątek 8 - 15

Pomoc prawna - informacja
.

Aktualności

IX Ogólnopolski KONKURS LITERACKI pod hasłem „Pisać każdy może…”
2019-03-07

Okręgowa  Izba  Lekarska w Łodzi

na wniosek Literackiej Grupy Nieformalnej, działającej przy łódzkim Klubie Lekarza  

ogłasza

IX Ogólnopolski KONKURS LITERACKI pod hasłem „Pisać każdy może…”

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie wszystkich lekarzy  i lekarzy dentystów oraz studentów uczelni  medycznych, którzy amatorsko zajmują się twórczością poetycką lub prozatorską.


Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 3 wiersze albo utwór prozatorski, nie przekraczający 3 stron arkusza formatu A-4  (wydruk   z interlinią i marginesami).  Teksty – w czterech egzemplarzach, podpisane godłem – należy przesłać najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r. pod adresem:  Okręgowa Izba Lekarska  93-005 Łódź,  ul. Czerwona 3 (z dopiskiem na kopercie KONKURS LGN)

Do zestawu tekstów powinna być dołączona zaklejona koperta, opatrzoną tym samym godłem, co teksty,  w której znajdzie się imię i nazwisko autora,  jego adres pocztowy  oraz numer telefonu kontaktowego oraz  adres e-mail.   

UWAGA:
na kopercie nie można umieszczać nazwiska autora ani adresu zwrotnego.

Zgłoszone utwory będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach – oddzielnie prozy i poezji.  Przewidziane są nagrody pieniężne  oraz wyróżnienia rzeczowe. Jury zastrzega sobie też możliwość innego podziału nagród.

Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się w niedzielę, dnia 9 czerwca  2019 r.  o godz. 17.oo w Klubie Lekarza OIL w Łodzi przy ul. Czerwonej  3.   

Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wszelkich informacji - również dotyczących noclegów - udzieli   p. Iwona Szelewa  w Sekretariacie OIL lub  pod nr tel. 42/ 683 17 01.