Informacja dla praktyk lekarskich z województwa małopolskiego

Realizując zadania na rzecz Wojewody Małopolskiego Urząd Statystyczny w Krakowie zbiera i analizuje sprawozdania o symbolu MZ.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. poz. 2366 z późn. zm.) - dział 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia. Przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nieidentyfikowalność danych jednostkowych.

Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe prowadzące działalność leczniczą wyłącznie w zakładzie leczniczym.

Szczegóły dotyczące rodzajów formularzy, które dana praktyka powinna wypełnić oraz terminów przekazania przedstawia poniższa tabela.

 

Rodzaj sprawozdania

Terminy

Praktyki zobowiązane do realizacji obowiązków sprawozdawczych

MZ-11

31 marca 2021 r.

Formularze MZ-11 wypełniają praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych świadczeń  zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ

MZ-88

12 marca 2021 r.

Formularze MZ-88   wypełniają   wszystkie indywidualne

i grupowe praktyki lekarzy i lekarzy dentystów 

MZ-89

12 marca 2021 r.

Formularze MZ-89 wypełniają indywidualne i grupowe praktyki, prowadzone przez specjalistów (lekarzy, lekarzy dentystów i innych), dla których praktyka jest głównym miejscem pracy

 

 

Na stronach internetowych Centrum e-Zdrowia dostępne są:      formularze statystyczne oraz instrukcje wypełniania druków:

https://www.cez.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/

         program do elektronicznego przesyłania danych - System Statystyki w Ochronie Zdrowia:  https://www.cez.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz/

Do przekazania danych w formie elektronicznej w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta użytkownika. W celu założenia konta należy przejść przez proces rejestracji, który jest uruchamiany przez wybranie linku Zarejestrujznajdującego się na stronie logowania do SSOZ.

Po przekazaniu formy elektronicznej nie należy przesyłać wersji papierowej.

             

Wszelkie pytania na temat wypełniania sprawozdań należy kierować do pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie:

 

 

Rodzaj formularza

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

MZ-11

Joanna Jurek

Katarzyna Borysiak

532 459 447

532 088 729

J.Jurek@stat.gov.pl

K.Borysiak@stat.gov.pl

MZ-88 MZ-89

Jacek Cisek

Anna Janik

Joanna Kaczmarczyk

Renata Kłósek

Magdalena Andrzejczak

Jolanta Staniszewska

795 498 613 795 495 097

532 459 444

532 459 445

532 459 443

532 459 454

J.Cisek@stat.gov.pl

A.Janik@stat.gov.pl

J.Kaczmarczyk@stat.gov.pl

R.Klosek@stat.gov.pl

M.Andrzejczak@stat.gov.pl

J.Staniszewska@stat.gov.pl

 

 

Adres do korespondencji:

Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków.

 

Obowiązek statystyczny realizowany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/rodo/.

< poprzednia natępna >