Aktualności

KOMUNIKAT - zmiany we wnioskach o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej
2020-04-08
Szanowni Państwo,   przesyłamy zaktualizowane wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej. Od 8 kwietnia br. na portalu PUE ZUS udostępniliśmy zaktualizowane wnioski z Tarczy...
Ubezpieczenie - komunikat NIL
2020-04-06
Szanowni Państwo,   w związku z docierającymi do Sekretariatu NIL sygnałami, które mogą wprowadzać w błąd środowisko lekarskie, informujemy, że zawarta przez Ministerstwo Zdrowia i PZU...
Wytyczne dotyczące kodowania zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19
2020-04-06
Aby zapoznać się z dokumentem, kliknij tutaj    
Zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2020-04-06
Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ustawie z dnia 5...

WAŻNE INFORMACJE

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną od 30 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020r.

Biuro OIL  będzie pracować:

Poniedziałek w godz. 09.00 do 13.00

Środa  w godz. 12.00 do 17.00

 

Dyżury prawne dla członków OIL Tarnów od poniedziałku do piątku w g. 12-14 pod numerem telefonu : +48 731 961 286

 

Za utrudnienia przepraszamy.


Okręgowy Sąd Lekarski oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Tarnowie informuje, że w okresie od 1-30 kwietnia 2020 r, odwołane zostają wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne oraz czynności z udziałem stron i świadków w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie, ul. Mościckiego 16.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 14 688 88 31 wew. 23

 

  

 

 

Kontakt z nami
Biuro OIL w Tarnowie
tel/fax: 14 688 88 30
Konto bankowe:
74 1910 1048 2640 0010 1213 0001
E-mail: tarnow@hipokrates.org

NIP: 873-12-06-789

33-100 Tarnów
ul. Ignacego Mościckiego 16

Pomoc prawna - informacja

 

 


 

.

Aktualności

Informacja dotycząca składanych oświadczeń o zawieszeniu przyjęć pacjentów w ramach prowadzonej działalności leczniczejc
2020-03-18

Informacja

dotycząca składanych oświadczeń o zawieszeniu przyjęć pacjentów w ramach prowadzonej działalności leczniczej w zakresie leczenia

Szanowni Państwo,

Mając na względzie stan zagrożenia epidemicznego oraz dynamikę rozwoju pandemii wirusa SASR-CoV2, a także zalecenia sanitarne dotyczące unikania kontaktów – w tym z pacjentami - które nie są niezbędne, część z członków OIL w Tarnowie podjęła decyzję o zawieszeniu przyjęć pacjentów. Zawiadomienia o podjętej decyzji przekazywane są do Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie w drodze oświadczenia/zawiadomienia, którego wzór został opracowany przez Komisje Stomatologiczną Naczelnej Izby Lekarskiej. Oświadczenie/zawiadomienie, w ocenie rzeczonej Komisji być może otworzy w przyszłości drogę do dochodzenia roszczeń z tytułu rekompensaty poniesionych przez lekarzy dentystów strat finansowych w okresie pandemii. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy złożone oświadczenie/zawiadomienie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Nie daje ono także podstaw do jakichkolwiek zwolnień, ulg czy rekompensat ze strony Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie.

Obecnie, jedynie zawieszenie działalności gospodarczej powoduje ulgi i zwolnienia, w tym m.in. z opłacenia składki ZUS. By skorzystać z dobrodziejstwa jakie daje zawieszenie działalności gospodarczej należy jednak zawiesić działalność na okres nie krótszy aniżeli 30 dni, dokonać stosownego zgłoszenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności i Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Dopiero spełnienie tych przesłanek daje możliwość skorzystania z ulg i zwolnień wynikających z zawieszenia działalności gospodarczej.

 

z wyrazami szacunku,
adw. Marcin Korczak