Aktualności

Zaliczenie stażu podyplomowego
2020-05-27
Szanowni Państwo, aby zapoznać się z informacją proszę kliknąć tutaj
Okręgowa Rada Adwokacja ws. pracy medyków bez środków ochrony
2020-05-27
Szanowni Państwo, w imieniu Prezesa NRL prof. Andrzeja Matyji przesyłam stanowisko Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie prawa osób...
UWAGA ! 29.05.2020r. to ostatni dzień wydawania darmowych pakietów medycznych
2020-05-27
Szanowni Państwo, informujemy że 29.05.2020r. to ostatni dzień wydawania darmowych pakietów medycznych. Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w tym dniu jest czynne od 08.00-15.00
Informacja w sprawie pakietów ochrony osobistej - II tura zgłoszeń
2020-05-25
Szanowni Państwo, Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie otrzymała 10 000 trójwarstwowych masek chirurgicznych, 13 600 masek KN95 (FFP2), 800 gogli ochronnych, 900 przyłbic i  900...

UWAGA !

Szanowni Państwo, informujemy że 29.05.2020r. to ostatni dzień wydawania darmowych pakietów medycznych.

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w tym dniu jest czynne od 08.00-15.00
WAŻNE INFORMACJE

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie będzie czynne

poniedziałek- 10.00-17.00

wtorek- 08.00- 15.00

Środa -10.00 -17.00

czwartek- 08.00- 15.00

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Prosimy, aby w najbliższym czasie kontaktować się z biurem OIL w formie korespondencyjnej (tradycyjnej bądź mailowej na adresy poniższe), a w przypadkach pilnych drogą telefoniczną pod nr 14 688 88 30.

 

Dyżury prawne dla członków OIL Tarnów od poniedziałku do piątku w g. 12-14 pod numerem telefonu : +48 731 961 286

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Kontakt z nami
Biuro OIL w Tarnowie
tel/fax: 14 688 88 30
Konto bankowe:
74 1910 1048 2640 0010 1213 0001
E-mail: tarnow@hipokrates.org

NIP: 873-12-06-789

33-100 Tarnów
ul. Ignacego Mościckiego 16

Pomoc prawna - informacja

 

 


 

.

Aktualności

KOMUNIKAT - zmiany we wnioskach o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej
2020-04-08

Szanowni Państwo,

 

przesyłamy zaktualizowane wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Od 8 kwietnia br. na portalu PUE ZUS udostępniliśmy zaktualizowane wnioski z Tarczy Antykryzysowej.

 

W porównaniu do poprzedniej wersji wniosków:

1.      RDU:

-   wprowadziliśmy zmiany w nazwie wniosku oraz dodaliśmy publikator ustawy w treści wniosku.

2.      RDZ:

-  dodaliśmy dodatkową sekcję o numerze 4, którą wypełniają płatnicy zgłaszających do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych lub prowadzący działalność gospodarczą, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie.

W tej sekcji płatnik może wskazać wszystkie te informacje, które wcześniej musiał dołączać oddzielnie, tj. dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, wskazuje również, czy otrzymał już inną pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne, a także podaje klasę działalności.
Dzięki wprowadzeniu nowej sekcji 4, przy wysyłce RDZ system nie wymusza już dodania załącznika do wniosku,

-  dodaliśmy również informacje, na końcu wniosku, dla prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby przekazywali  taką informację do ZUS.

W tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

3.       RSP-C:

-  wprowadziliśmy zmiany w numeracji bloków,

-  dodaliśmy wyjaśnienia przy rodzaju umowy „dotyczy umowy o świadczenie usług do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umów o dzieło”,

-  w bloku „Informacje o zawartej umowie cywilnoprawnej” został wydzielony punkt 5 „Oświadczam, że: umowa nie doszła do skutku/ nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy” (poprzednio te informacje były zawarte w punkcie 4 „Odstąpienie od umowy”). Natomiast informacja „Do wniosku załączam kopię umowy cywilnoprawnej” otrzymała numer 6,

-  dodaliśmy weryfikację, czy dane zlecającego lub zamawiającego wykonanie umowy cywilnoprawnej nie są takie same jak dane osoby wykonującej umowę cywilnoprawną.

 

Dodatkowo w każdym z wniosków zmieniliśmy link, pod którym opublikowana jest klauzula informacyjna o RODO. Aktualnie jest to adres: https://bip.zus.pl/rodo.

Jednocześnie informuję, że na www.zus.pl zamieściliśmy zaktualizowane instrukcje do wniosków składanych elektronicznie. Załączam je do tej wiadomości.

 

Uwaga!

Wnioski złożone przez klientów w poprzedniej wersji są nadal ważne. Klienci nie muszą składać ich ponownie w nowej wersji.

 

Załączniki:

Instrukcje wypełniania wniosków