Wybory 2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 

- do 11 maja 2021r. – należy zgłaszać kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy

- 13 maja 2021r. - Okręgowa Komisja Wyborcza opublikuje na stronie izby listy kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz udostępni je w siedzibie OIL

 

Okręgowa Komisja Wyborcza ogłasza:

 1. do dnia 11 maja 2021 r. można zgłaszać kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji.

 2. Liczba kandydatów z danego rejonu jest nieograniczona.

 3. Na kandydata można zgłosić własną osobę.

 4. Zgłoszenie powinno być pisemne i zawierać : - druk  zgłoszenia (pliki do pobrania)

1) nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy;

2) numer prawa wykonywania zawodu;

3) oznaczenie rejonu wyborczego kandydata na delegata;

4) nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu;

5) oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie

o niekaralności.

6) dodatkowo kandydat może podać swój e-mail i telefon w celu zadawania pytań przez uczestników zgromadzenia wyborczego.

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście, mailem lub drogą pocztową do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Izby Lekarskiej.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 maja 2021r.

W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

 

Wszystkie ważne informację dotyczące wyborów są umieszczane na stronie internetowej Izby

www.oil-tarnow.pl –  w zakładce WYBORY 2021

 

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie

Roman Korczak                                      

Pliki do pobrania
< poprzednia natępna >