KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ACROSS HEART FAILURE PREZENTUJĄCĄ NOWE OPCJE TERAPEUTYCZNE W LECZENIU NIEWYDOLNOŚCI SERCA.

Szanowna Pani / Szanowny Pan,


Firma Boehringer Ingelheim ma przyjemność zaprosić na

 

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ACROSS HEART FAILURE
PREZENTUJĄCĄ NOWE OPCJE TERAPEUTYCZNE W LECZENIU NIEWYDOLNOŚCI SERCA.


Spotkanie stacjonarnie odbędzie się w dniu: 22 marca 2024, o godzinie: 18:30
Restauracja Pół na Pół, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 33-100 Tarnów.
Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej
i online, na stronie: www.acrosshf.pl

 

 

 

 

Program konferencji:

 

Empagliflozyna w nie wydolności serca – je den lek, wiele me chanizmów działania - 20 min.
Prof. dr hab . n. med. Stanisła w Baartuś


Niewydolność serca z obniż oną frakcją wyrzutową (HFrEF).
Znaczenie kliniczne rozpoczynania podawania leków o udo wodnionym korzystnym wpływie na rokowanie. Przypadek kliniczny - 20 min.
Lek. med. Jarosław Blicharz


Pacjentka z HF pEF i chor obami współistniejącymi. Kiedy rozpoznać HFpEF? Przypadek kliniczny - 20 min.
Lek. med. Paweł Kocik


Warsztat echokardiografii - 45 min.
Prof. dr hab . n. med. Andrz ej G ackowski


DYSKUSJA - 20 min.

< poprzednia natępna >