Wpis do rejestru praktyk

Rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

  1. Rejestr nowego konta w systemie RPWDL - rpwdl.csioz.gov.pl

  2. Po aktywowaniu konta należy zalogować się do systemu RPWDL, następnie wybrać z lewego menu w dziale wnioski „utwórz wniosek praktyka lekarska”???? „utwórz wniosek o rejestrację indywidualnej praktyki lekarskiej” oraz uzupełnić wniosek

  • kod praktyki 93 lub 94: dotyczy umów kontraktowych zawartych z podmiotem leczniczym (podmiot musi posiadać wpis do Rejestru Wojewody) 

  • kod praktyki 95 lub 96: praktyka wyłącznie w miejscu wezwania oznacza tylko i wyłącznie wizyty domowe, zobowiązuje lekarza do posiadania kasy fiskalnej 

  • kod praktyki 98 lub 99: indywidualna lub indywidualna specjalistyczna praktyka – własny lokal lub wynajem, posiadanie kasy fiskalnej, prowadzenie dokumentacji medycznej  oraz opracowanie procedur RODO 

4. Lekarze nie będący członkami OIL w Tarnowie zobowiązani dołączyć jako załącznik skan Prawa wykonywania zawodu (str. 20, 2-3, 8-9, 11 lub dyplom uzyskania specjalizacji) 

5..Podpis wniosku profilem zaufanym, podpisem kwalifikowany lub podpis elektroniczny i wysłanie do OIL w Tarnowie. 

6..Rejestracja prywatnych praktyk odbywa się na posiedzeniu rady lekarskiej raz w miesiącu. Po zatwierdzeniu wniosku na podany adres email zostaje wysłana księga rejestrowa oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk. 

 

Po dokonaniu rejestracji indywidualnej praktyki lekarskiej należy zawrzeć umowę ubezpieczeniową OC. 

 

Opłata

Opłata w przypadku pierwszej rejestracji prywatnej praktyki lekarskiej wynosi 149 zł 

Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku elektronicznego w systemie RPWDL w zakładce „załączniki” lub przesłać mailowo na adres: m.jucha@hipokrates.org 

 

Przelewu należy dokonać na kontro Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie:

Tytuł przelewu: „opłata za rejestr praktyki – imię i nazwisko „

Nr rachunku bankowego : 74 1910 1048 2640 0010 1213 0001