Indywidualne numery kont
Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu składki członkowskiej obowiązującej lekarza i lekarza dentystę, dla każdego Płatnika składki utworzyła w SANTANDER BANK POLSKA S.A. indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionego tytułu.
Składkę za miesiąc bieżący opłaca się do końca danego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem:
1. przelewem na indywidualny numer subkonta bankowego nadany przez Okręgową Izbę Lekarską (do pobrania poniżej) lub,
2. gotówką w kasie Okręgowej Izby Lekarskiej.
Pobierz swój numer indywidualnego rachunku bankowego
Wpisz numer Prawa Wykonywania Zawodu
Dodatkowe informacje w sprawie salda składek członkowskich oraz indywidualnych nr kont bankowych można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 688 - 88 – 30 wew. 22, lub e-mailem, pisząc na adres: finanse.tarnow@hipokrates.org
Wszelkie inne wpłaty na rzecz Izby takie jak, opłata za zmianę w rejestrze czy kartę multisport, proszę wpłacać na główne konto Izby w SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 74 1910 1048 2640 0010 1213 0001 lub w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 16.”