Multisport

UWAGA ! Zmian cen za karty BENEFIT Systems od 1 lipca 2023r.

 

Rodzaj Karty

Obecna cena

Nowa cena

od 1 lipca 2023r.

 

Karta MultiSport Plus- Pracownik

 

 

172,70 zł

 

162,70 zł

 

Karta Multisport Plus

Os. tow.

 

 

222,54 zł

 

222,54 zł

 

Karta MultiSport Light-

Pracownik

 

 

89,40 zł

 

79,40 zł

 

Karta MultiSposrt light

Os.tow.

 

 

113,12 zł

 

113,12 zł

  

 

Ceny kart BENEFIT Systems od 1 kwietnia 2023r.

 

Rodzaj Karty

Obecna cena

NOWA CENA !!!

od 1 kwietnia 2023r.

  1. Karta Multi Sport Plus – Pracownik

 

 

148,45 zł

 

172,70 zł

  1. Karta MultiSport Plus-

Os. Tow.

 

 

194,53 zł

 

222,54 zł

 

  1. Karta MultiSport Light- Pracownik

 

 

75,63 zł

 

89,40 zł

  1. Karta MultiSport Light-

Os. Tow.

 

 

98,88 zł

 

113,12 zł

 

 

 

KARTY BENEFIT dla członków OIL Tarnów

 

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie mają możliwość skorzystania z zakupu karnetów sportowo-rekreacyjnych MultiSport na preferencyjnych warunkach. Istnieje również możliwość zakupu takiej karty za pośrednictwem OIL dla osoby towarzyszącej.

Posiadanie karty pozwala na korzystanie z szerokiego wachlarza zajęć sportowych do wyboru z ponad 4000 obiektów sportowych w 650 miastach Polski. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.benefitsystems.pl oraz w biurze OIL w Tarnowie pod nr telefonu: 14 688-88-30 wew. 20

 

 

 

           
    Rodzaje dostępnych kart: Cena obowiązująca              do 31 marca 2022 r. Cena obowiązująca              od 1 kwietnia 2022 r.  
    MultiSport PLUS  140,27 148,45  
    MultiSport PLUS osoba towarzysząca 185,09 194,53  
    MultiSport LIGHT  70,99 75,63  
    MultiSport LIGHT osoba towarzysząca 94,09 98,88  
         

 

 

 

Procedura zamawiania kart

1. Należy wydrukować i wypełnić dokumenty z załączników. Każda chętna osoba wypełnia deklarację i adekwatnie albo zgodę pracownika (członek OIL) albo zgodę osoby towarzyszącej.

- deklaracja karta 

- zgoda pracownika

- zgoda osoby tow.

2. Własnoręcznie podpisane dokumenty należy dostarczyć do siedziby OIL w Tarnowie  lub przesłać pocztą. 

3. Kiedy karta zostanie przygotowana i przesłana do siedziby OIL zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o możliwości odebrania karty.

4. Odbiór karty MultiSport możliwy będzie z Biura OIL w Tarnowie – sekretariat II piętro.

 

Ważne !

Zapisy oraz zmiany w karnetach możliwe są do dokonania do 20-go dnia każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc deklarowanego użytkowania.

 

Pliki do pobrania