Obowiązek sprawozdawczy praktyk lekarskich

Realizując zadania na rzecz Wojewody Małopolskiego Urząd Statystyczny w Krakowie zbiera i analizuje sprawozdania o symbolu MZ.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955, z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2062 z późn. zm.) - dział 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia. Przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nieidentyfikowalność danych jednostkowych.

 

Od roku 2022 obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki zawodowe niezależnie od kodu w księdze rejestrowej.

 

Szczegóły dotyczące rodzajów formularzy, które dana praktyka powinna wypełnić oraz terminów przekazania przedstawia poniższa tabela.

 

Rodzaj sprawozdania 

Terminy 

Praktyki zobowiązane do realizacji obowiązków sprawozdawczych 

MZ-11 

31 marca 2022 r. 

Formularze MZ-11 wypełniają praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych świadczeń  zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ 

MZ-88 

11 marca 2022 r. 

Formularze MZ-88 wypełniają wszystkie indywidualne 

i grupowe praktyki lekarzy i lekarzy dentystów  

MZ-89 

11 marca 2021 r. 

Formularze MZ-89 wypełniają indywidualne i grupowe praktyki, prowadzone przez specjalistów (lekarzy, lekarzy dentystów i innych), dla których praktyka jest głównym miejscem pracy 

 

 

Na stronach internetowych Centrum e-Zdrowia dostępne są: formularze statystyczne oraz instrukcje wypełniania druków: 

https://www.cez.gov.pl/projekty /statystyka/formularze/

program do elektronicznego przesyłania danych - System Statystyki w Ochronie Zdrowia:  https://www.cez.gov.pl/ projekty/statystyka/ssoz/

Do przekazania danych w formie elektronicznej w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta użytkownika. W celu założenia konta należy przejść przez proces rejestracji, który jest uruchamiany przez wybranie linku Zarejestrujznajdującego się na stronie logowania do SSOZ. 

Po przekazaniu formy elektronicznej nie należy przesyłać wersji papierowej. 

   

Wszelkie pytania na temat wypełniania sprawozdań należy kierować do pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie: 

 

 

Rodzaj formularza 

Imię i nazwisko 

Telefon kontaktowy 

Adres e-mail 

MZ-11 

Joanna Jurek 

Katarzyna Borysiak 

532 459 447 

532 088 729 

J.Jurek@stat.gov.pl 

K.Borysiak@stat.gov.pl 

MZ-88 MZ-89 

Jacek Cisek 

Anna Janik 

Joanna Kaczmarczyk 

Renata Kłósek 

Magdalena Andrzejczak 

Jolanta Staniszewska 

795 498 613

795 495 097 

532 459 444 

532 459 445 

532 459 443 

532 459 454 

J.Cisek@stat.gov.pl 

A.Janik@stat.gov.pl 

J.Kaczmarczyk@stat.gov.pl 

R.Klosek@stat.gov.pl 

M.Andrzejczak@stat.gov.pl 

J.Staniszewska@stat.gov.pl 

 

 

Adres do korespondencji: 

Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków. 

 

Obowiązek statystyczny realizowany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/rodo/