Przekazanie dokumentacji po zmarłym lekarzu

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie przyjmuje dokumentacje medyczną po zmarłych lekarzach lub lekarzach dentystach, który byli członkami w/w izby i wykonywali zawód w formie praktyki zawodowej oraz których dokumentacja medyczna nie została przejęta przez inny podmiot. Dokumentacja medyczna zostaje przejęta w momencie powzięcia przez izbę informacji od rodziny zmarłego lekarza/ lekarza dentysty.


Aby przekazać dokumentacje medyczną po zmarłym lekarzu należy napisać odręczny wniosek o przejęcie dokumentacji przez OIL Tarnów wraz z kserokopią skróconego aktu zgonu lekarza oraz dostarczyć na adres izby: ul. I. Mościckiego 16, 33-100 Tarnów.

Okręgowa Izba Lekarska przejmuje dokumentacje medyczną na podstawie uchwały Okręgowej Izby Lekarskiej Nr 88/XXVIII/2018 oraz „regulaminu przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej przez Okręgową Izbę Lekarską w Tarnowie” załączonych poniżej.

Dokumentacja jest udostępniana pacjentom na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz procedurze zawartej w regulaminie. Dane osobowe pacjentów przekazywane są jedynie instytucjom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.