Wykreślenie z rejestru praktyk

Generowanie wniosku następuje z lewego menu w dziale wnioski wybrać „Utwórz wniosek – praktyka lekarska”, a następnie „Utwórz wniosek o  wykreślenie z rejestru” na platformie RPWDL.

  1. Uzupełniony wniosek należy wysłać do OIL w Tarnowie pamiętając o wpisaniu daty zakończenia działalności oraz wskazaniu adresu gdzie będzie przechowywana dokumentacja medyczna po zakończeniu działalności. 

  2. Wykreślenie z rejestru praktyk odbywa się na posiedzeniu rady lekarskiej raz w miesiącu. Po zatwierdzeniu wniosku uchwała zostaje przesłana pocztą tradycyjną. 

 

Opłata

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

 

Kontakt

Rejestr Praktyk Lekarskich Magdalena Jucha 

m.jucha@hipokrates.org 

tel. 14-688-88-30 wew. 25