Sprawozdania praktyk lekarskich

Informacja dla praktyk zawodowych z województwa małopolskiego

 

 

 

Realizując zadania na rzecz Wojewody Małopolskiego Urząd Statystyczny w Krakowie zbiera i analizuje sprawozdania o symbolu MZ-11, MZ-88, MZ-89.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.) dział 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia. Przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nie identyfikowalność danych jednostkowych.

Od roku 2022 obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki zawodowe niezależnie od kodu praktyki w księdze rejestrowej.

Szczegóły dotyczące formularzy, które dana praktyka powinna wypełnić oraz terminów przekazania przedstawia poniższa tabela.

Nazwa

sprawozdania

Terminy

Praktyki zobowiązane do realizacji obowiązków sprawozdawczych

MZ-11 Sprawozdanie

o działalności i pracujących

w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

31 marca 2023 r.

Praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych świadczeń  zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ w 2022 r.

MZ-88 Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

 

MZ-89 Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

10 kwietnia 2023 r.

Obligatoryjne dla wszystkich praktyk zawodowych.

 

Sprawozdania składają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 

 

Na stronach internetowych Centrum e-Zdrowia dostępne są:

  • formularze statystyczne oraz instrukcje wypełniania druków:

https://www.cez.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/

  • program do elektronicznego przesyłania danych - System Statystyki w Ochronie Zdrowia:

https://www.cez.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz/

Do przekazania danych w formie elektronicznej w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta użytkownika. W celu założenia konta należy przejść przez proces rejestracji, który jest uruchamiany przez wybranie linku Zarejestrujznajdującego się na stronie logowania do SSOZ.

Po przekazaniu formy elektronicznej nie należy przesyłać wersji papierowej.

 

Wszelkie pytania na temat wypełniania sprawozdań należy kierować do pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie:

Nazwa formularza

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

MZ-11

Agnieszka Gąszcz

Katarzyna Borysiak

12 33 49 870

12 33 49 866

A.Gaszcz@stat.gov.pl

K.Borysiak@stat.gov.pl

MZ-88

MZ-89

Jacek Cisek

Magdalena Andrzejczak

Joanna Kaczmarczyk

Renata Kłósek

Jolanta Joniec

795 498 613

12 36 10 229

12 36 10 227

12 36 10 157

795 456 886

J.Cisek@stat.gov.pl

M.Andrzejczak@stat.gov.pl

J.Kaczmarczyk@stat.gov.pl

R.Klosek@stat.gov.pl

J.Joniec@stat.gov.pl

 

Adres do korespondencji:

Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków.

 

Obowiązek statystyczny realizowany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/rodo/.

< poprzednia natępna >