Zmiana wysokości składki członkowskiej od 01.01.2023r.

 

Szanowni Państwo,

 

Biuro OIL w Tarnowie informuje, że na mocy uchwały nr 38/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21.X.2022 roku zmianie uległa wysokość składki członkowskiej oraz zasady zwolnienia z obowiązku opłacania składek (uchwała do pobrania).

 

Na skutek zmian aktualna wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi odpowiednio :

 

  • 120 zł – dla lekarzy i lekarzy dentystów;
  • 60 zł – dla lekarzy i lekarzy dentystów w okresie stażu
  • 10 zł – dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy wedle stanu na dzień 05.IX.2014 roku mieli ustaloną miesięczną wysokość składki w tej wysokości (do czasu uzyskania wieku 70 lat);

Jednocześnie na skutek wzmiankowanej zmiany zwolnienie z obowiązku opłacania składki aktualnie obejmuje lekarza i lekarza dentystę, który :

 

  • ukończyli 70 lat;
  • został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej;
  • złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z wyłączeniem renty lub emerytury (oświadczenie do pobrania);

 

 

 

Załączniki:

Uchwała Nr 38/22/IX NRL zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej

Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 wrzesnia 2014r. w sprawie wysokosci składki członkowskiej

 

< poprzednia natępna >