XLIII Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie, odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00

Okręgowa Rada Lekarska w Tarnowie

uprzejmie informuje

 

Szanownych Delegatów

 

że, XLIII Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej

w Tarnowie,

odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00

w Hotelu Tarnovia, ul. Kościuszki 10, 33-100 Tarnów.

 

 

  

  Łączę wyrazy szacunku

   lek. Marta Owczyńska

    Prezes ORL

< poprzednia natępna >