ZGŁOSZENIE DO KOMISJI PROBLEMOWYCH ORL

Osoby zainteresowane udziałem w pracach poszczególnych komisji problemowych ORL uprzejmie prosimy aby zgłosić akces drogą e-mailową tarnow@hipokrates.org do dnia 20 września 2022r. z podaniem imienia i nazwiska , numeru pwz, numeru telefonu kontaktowego oraz wskazanie komisji problemowej.

 

Wykaz komisji problemowych:

 

  1. Komisja Organizacyjna –  Przewodnicząca lek. Iwona Lewicka
  2. Komisja Socjalno –Bytowa – Przewodnicząca lek. Magdalena Stachura -Korzeniowska
  3. Komisja Nauki i Kształcenia –  Przewodnicząca lek. Kinga Mogilska
  4. Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów – Przewodnicząca lek. Alina Bałut
  5. Komisja Młodych Lekarzy i Sportu – Przewodniczący  lek. Michał Piotrowicz
  6. Komisja Etyki Lekarskiej – Przewodniczący lek. Krzysztof Skuza
  7. Komisja Zagraniczna –  Przewodniczący lek. Damian Kurzawski
< poprzednia