Kolejna edycja kursu dla lekarzy POZ związanego z ich nowym, szerszym zakresem obowiązków

Szanowni Państwo,

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przygotowało kolejną edycję kursu dla lekarzy POZ związanego z ich nowym, szerszym zakresem obowiązków. Lekarze pediatrzy i interniści, którzy chcą przyjmować pacjentów w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, muszą do 31 grudnia 2024 r. ukończyć kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej.

 

Konieczność ta wynika z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2217). Zgodnie z jej przepisami lekarzem POZ jest: lekarz mający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, jednak do 31 grudnia 2024 r. musi zrealizować specjalny, płatny kurs, by móc nadal udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ. Kurs jest realizowany  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

 

W kursie organizowanym przez CMKP mogą wziąć udział lekarze mający specjalizację:

 

I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii;

I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej;

I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

 

 

Część stacjonarna odbędzie się w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie (Centrum Symulacji Medycznych, Lublin  ul. Projektowa 4).

Cena: 1500 zł

  • Liczba miejsc ograniczona!

 

Termin:

cz.1    06.03.2023 - 19.03.2023     : cz. e-learningowa (12 godzin wykładów do samodzielnego zapoznania się)

cz.2    27.03.2023 - 03.04.2023     : cz. streamingowa

cz.3    18.04.2023 - 21.04.2023     : cz. stacjonarna (Lublin)

 

 

Zapisy dostępne pod linkiem

https://kursy.cmkp.edu.pl/?hide=0&year=2023&nr=13-713/0-00-001-2023&hide=0&year=2023&nr=13-713/0-00-001-2023

 

 

Koszt kursu wynosi 1500,00 zł za osobę. Należność należy uiścić przelewem na konto CMKP. Informacje dotyczące numeru konta otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane na kurs.

< poprzednia natępna >