Komunikat Organizacyjny - Championat SzachMedica – 2024.05.23-26 XXII Miisttrzosttwa Pollskii Lekarzy w szachach

Komunikat Organizacyjny - Championat SzachMedica – 2024.05.23-26
XXII Miisttrzosttwa Pollskii Lekarzy w szachach


Kompleks Turystyczno - Wypoczynkowy Kuźnica Spacerowa 1, 26-200 Sielpia Wielka Wykaz imprez Championatu
- Mistrzostwa Polski Lekarzy w szachach szybkich P’12+5”
- Mistrzostwa Polski Lekarzy w Blitzu P’4+3”
- Otwarte Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych
- Turniej Rodzin Lekarskich w P’12+5”
- Turniej Rodzin Lekarskich w P’4+3”
- Symultana Szachowa z zaproszonym gościem
- Konferencja naukowa „Medycyna, a szachy”


KOMUNIIKAT ORGANIIZACYJNY – Zaproszeniie
Cel zawodów:
- Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski Lekarzy w szachach activ i blitz na 2024 rok
- Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski Lekarzy w Problemistyce Szachowej na 2024 rok
- Wyłonienie Najlepszej Okręgowej Izby Lekarskiej w szachach na 2024 rok
- Zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji lekarzom i ich rodzinom


Organizator:
- Naczelna Izba Lekarska w Warszawie
- Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
- Śląska Izba Lekarska w Katowicach


Wykonawca:
- Klub Szachowy „HETMAN” Kielce


Miejsce zawodów:
Kompleks Turystyczno - Wypoczynkowy Kuźnica Spacerowa 1, 26-200 Sielpia Wielka


Prawo do udziału w Mistrzostwach P’15 i w P’5 - posiadają:
- Lekarze medycyny i Lekarze stomatolodzy
- Studenci medycyny i stomatologii 5-go i 6-go roku


Prawo do udziału w Turnieju Rodzin Lekarskich P’15 i w P’5 - posiadają:
- Członkowie rodzin osób wymienionych powyżej tj. współmałżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci.
- Zaproszeni Przyjaciele rodzin lekarskich z rankingiem do 2000 po akceptacji Dyrektora Mistrzostw.


Prawo do udziału w Otwartych Mistrzostwach w Rozwiązywaniu Zadań - posiadają:
- Lekarze medycyny i Lekarze stomatolodzy
- Studenci medycyny i stomatologii 5-go i 6-go roku
- Członkowie rodzin osób wymienionych powyżej tj. współmałżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci.
- Zaproszeni Przyjaciele rodzin lekarskich z rankingiem do 2000 po akceptacji Dyrektora Mistrzostw.


Koszty wpisowego do Mistrzostw Lekarzy i do Turniejów Rodzin:
Zakwaterowani Niezakwaterowaniw Hotelu w Hotelu
- Startowe w zawodach P’15 (MPL i TR) - 170.- zł - 190.- zł
- Startowe w zawodach P’5 (blitz) - 150.- zł - 170.- zł
- Startowe w zawodach P’15 (MPL i TR)+ P’5 (blitz) - 300.- zł - 340.- zł
- Startowe w Konkursie Zadań - 80.- zł - 100 - zł
- Startowe w Symultanie (ogólnodostępna) - 70.- zł - 80,- zł
- Startowe od kobiet i dzieci do 14 lat (r. 2010 i młodsi) - 50% w/w stawki - 50% w/w stawki


Koszty pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) w hotelu Kuźnica:
Pobyt w hotelu - 3 doby (nocleg + 3 posiłki) w pokojach 2 osobowych, wynosi- 3x270=810,- zł. w 1 osobowym
dodatkowa opłata 30,- za dobę. Apartament dwuosobowy 320 zł.-doba od osoby.
Koszty organizacyjne (ognisko + bufet kawowy turnieju) 90.- zł


System rozgrywek:
Preferowany jest System „Szwajcarski” kontrolowany. Kojarzenie par komputerowe. Turniej zgłoszony do FIDE
W turnieju Activ – 13 rund tempem 12 minut na zawodnika +5 sekund za posunięcie. O zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów oraz punktacja pomocnicza podana na odprawie technicznej. W turnieju błyskawicznym 13-15 rund po 4 minuty +3 sekundy na zawodnika. Szczegółowy system rozgrywek zależeć będzie od ilości za-wodników.


Nagrody:
W Mistrzostwach Polski Lekarzy w activ P’ 12+5”
- Puchary, medale, dyplomy, za pierwsze 3 miejsca, min 10 nagród rzeczowych
- Dodatkowo dla 3-ch najlepszych Okręg. Izb Lekarskich: Puchary, medale i 3 dyplomy.


Do klasyfikacji Izb Lekarskich wlicza się drużyny z 3 najlepszych lekarzy OIL


W Turnieju Rodzin Lekarskich w activ P’ 12+5”
- Puchar, 3 medale, dyplomy i min 6 nagrody rzeczowe,
- dodatkowo w klasyfikacji kobiet i juniorów w grupach wiekowych
medale pamiątkowe, dyplomy i nagrody rzeczowe
W Mistrzostwach Polski Lekarzy w blitzu P’ 4+3”
- Puchary, medale, dyplomy za pierwsze 3 miejsca i min 6 nagrody rzeczowe.
W Turnieju Rodzin Lekarskich w blitzu P’ 4+3”
- Puchary, medale, dyplomy za pierwsze 3 miejsca i min 5 nagrody rzeczowe.
W Mistrzostwach Polski Lekarzy w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych


- Puchary, medale, dyplomy za pierwsze 3 miejsca i min 1/3 uczestniczących-nagrody rzeczowe
W symultanie szachowej – dla najlepszych – Okolicznościowe Dyplomy Pamiątkowe


Harmonogram rozgrywek: Termin Przedsięwzięcie
23.05 g. 16.00-19.00
Potwierdzenie przybycia i udziału.
23.05 g. 19.00 – 21.00

Kolacja
23.05 g. 20.00
Odprawa Techniczna do Mistrzostw Lekarzy i Turnieju Rodzin w blitzu P’4+3”
24.05 g. 8.00- 9.00
Śniadanie
24.05 g. 9.00-13.30
MPL i TR Blitza w P’4+3” (ok. 15 rund)
24.05 g. 14.00-15.00
Obiad
24.05 g. 15.30-16.00
Odprawa Techniczna do Mistrzostw Polski w Rozwiązywania Zadań Szachowych
24.05 g. 16.00-17.00
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Rozwiązywania Zadań Szachowych
24.05 g. 17.15-18.45
Konferencja naukowa „Medycyna, a sport szachowy”
24.05 g. 17.00-19.00
Potwierdzenie udziału dla osób nowoprzybyłych
24.05 g. 20.00
Odprawa Techniczna do Mistrzostw Lekarzy i Turnieju Rodzin w P’12+5”
25.05 g. 8.00- 9.00
Śniadanie
25.05 g. 9.00-13.50
Uroczyste Otwarcie Mistrzostw i TR w P’12+5” oraz runda I – VII
25.05 g. 14.00-15.00
Obiad
25.05 g. 16.00-18.30
Symultana Szachowa z zaproszonym gościem
25.05 g. 19.00
Kolacja –ognisko- spotkanie towarzyskie przy ognisku - grill
26.05 g. 8.00- 9.00
Śniadanie
26.05 g. 9.00-13.30
MPL i TR w P’12+5” - Rundy VIII – XIII
26.05 g. 13.40-14.00
Zakończenie Mistrzostw, dekoracja i nagradzanie
26.05 g. 14.00-15.00
Obiad, wyjazd uczestników Festiwalu


Sprawy Organizacyjne:
- Biuro Zawodów zlokalizowane w Hotelu Kuźnica przyjmuje uczestników oraz osoby towarzyszące w dniu 23.05.2023 od godz. 14.00
- W zawodach obowiązują Przepisy gry szachowej FIDE i PZSzach oraz regulamin rozgrywek podany na od-prawie technicznej. Sprzęt do gry w całości zabezpiecza Organizator.
- Komisarz zawodów – (FA,FM) Leszek Bakalarz e-mail l.bakalarz@wp.pl tel. 535-890-777
- Sędziowanie: FA Janusz Wieczorek oraz FA Leszek Bakalarz
- Opłaty za wpisowe do zawodów należy dokonać gotówką w dniu przyjazdu w biurze zawodów.
- Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach Lekarzy, w Turniejach Rodzin, w Rozwiązywaniu Zadań i w Symultanie oraz rezerwacji miejsc w hotelu należy dokonać elektronicznie na adres e-mail: l.bakalarz@wp.pl
do dnia 01.05.2024 na załączonym formularzu zgłoszeniowym lub telefonicznie do Leszka Bakalarza
- Zgłoszenie powinno jednoznacznie określić zamawiane doby hotelowe zarówno dla uczestników jak
i osób towarzyszących
- Należność za pobyt prosimy wpłacać na miejscu bezpośrednio w hotelu.
Organizator zapewnia zakwaterowanie dla osób, które zgłoszą się do 1 maja 2024r.


Zgłoszenia można kierować również do Dyrektora Mistrzostw Piotra Wiśniewskiego
e-mail dr__piotr@interia.pl tel.606-100-091


- Informacje o turniejach dostępne są w danym serwisie turniejowym na stronie
http://www.chessarbiter.com/turnieje.php


oraz w aktualnościach facebook: Mistrzostwa Polski Lekarzy

< poprzednia natępna >