Turniej piłki nożnej w dniach 14.06-15.06.2024r - Częstochowa
 1. Organizatorami turnieju są: Naczelna Rada Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie.
 2.  Celem turnieju jest nawiązanie kontaktów sportowych i koleżeńskich między lekarzami, integracja środowiska lekarskiego, promocja zdrowego stylu życia wśród lekarzy.
 3. Turniej odbędzie się w dniach 14.06-15.06.2024r. w dniu 14.06 (piątek) w godzinach od 10.00 do 17.00 w 15.06. (sobotę) od godz. 9.00-17.00, na stadionie Victoria w Częstochowie ul. Krakowska 80 w Częstochowie.
 4. Do turnieju zapraszamy lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny lub lekarza dentysty. Każdy zgłoszony zawodnik zobowiązany jest do okazania oryginału lub ksero kopii Prawa Wykonywania Zawodu na żądanie organizatora celem weryfikacji.
 5. W Mistrzostwach OLDBOYS 45+ mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w 1979r.i starsi.
 1. W turnieju drużyny występują jako zespół reprezentujący ZOZ, OIL, Szpital itp.
 2. Przed rozpoczęciem turnieju o godz. 9.30 odbędzie się odprawa, weryfikacja imienna uczestniczących drużyn, składanie list imiennych ekip razem ze stałymi numerami koszulek. (wcześniej listy imienne proszę przysłać na adres: (czestochowa@hipokrates.org)
 3. Mecze rozgrywane będą na ½ boisku do piłki nożnej.
 4. Czas gry wynosił będzie 2 razy po 12,5 minut.
 1. Czas gry dla OLDBOYS 45+ wynosił będzie 2 razy po 20 minut.  
 2. Mecze odbywają się na boiskach trawiastych obowiązuje obuwie z laną powierzchnią spodu. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + pięciu zawodników w polu).
 1. Gra każdy z każdym w zależności od ilości drużyn.
 1. Mecze odbywać będą się systemem grupowym. W dwóch grupach A i B. Rozstawiony zostaje mistrz i wicemistrz z poprzedniego roku. Po losowaniu grup, które odbędzie się w Częstochowskiej Izbie Lekarskiej w dniu 08.06.2024r.
 1. Zmiany pojedynczych zawodników dopuszczone są w trakcie gry (system zmian hokejowych). Ilość zmian nieograniczona. Zmiany odbywają się w strefie zmian tj. przy ławce rezerwowych.
 2. Podczas turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę nożną

- bramkarz może grać rękami tylko w polu bramkowym

- rzut karny wykonuje się z linii rzutów karnych

- przepis o spalonym nie obowiązuje,

- za przewinienia w trakcie gry stosuje się kary:

- żółta kartka – 3min

- czerwona kartka –wykluczony z meczu i zakaz gry w następnym meczu.

 - ostrzeżenie

 - wykluczenie z gry

- kara meczu lub turnieju

- w przypadku przebywania na boisku większej ilości niż sześciu zawodników nastąpi wykluczenie jednego zawodnika z podstawowego składu na dwie minuty,

- wykluczenie zawodnika z turnieju za wybitnie nie sportowe zachowanie,

- bramkarz może zdobyć bramkę, ale nie wyrzutem z ręki.

- bramkarz nie może chwytać piłki podanej nogą przez własnego zawodnika ( przepisy FIFA),

- odległość przeciwnika od piłki przy wykonaniu rzutów wolnych rożnych, musi wynosić co najmniej  6 m.

- mecze rozgrywane zostaną piłką nożną przeznaczoną do gry na boiskach trawiastych.

- za zwycięstwo w meczu przyznawane są trzy punkty za remis 1 punkt.

W przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności zespołów decyduje wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy drużynami, ilość strzelonych bramek, różnica bramek.

W przypadku większej ilości drużyn z takim samym dorobkiem punktowym rozstrzyga mała tabelka.

 1. W sprawach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie, regulaminie wynikających przed lub w trakcie turnieju decydować będzie kierownik techniczny Mistrzostw (wyznaczony przez Organizatora Mistrzostw) wspólnie z sędziami turnieju.
 2. Mecze będą sędziowane przez sędziów PZPN.
 1. Koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem oraz ubezpieczeniem drużyn, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 2. WARUNKIEM udziału w Mistrzostwach jest wpłata wpisowego minimum 3200 zł. (10 osób), a za każdą osobę 320 zł. Do 31 maja 2024 należy przesłać zgłoszenie drużyny wraz z imiennym wykazem osób do Głównego Turnieju i Turnieju OLDBOYS.
 3. Wpłatę proszę dokonać najpóźniej do 05.06.2024r. z dopiskiem „Piłka” na konto 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001 oraz potwierdzić faksem nr. faksu 34 368 18 88 w 300. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat ponieważ ograniczona jest liczba drużyn.
 4. Spotkanie integracyjne uczestników odbędzie się w klubie sportowym przy stadionie o godz. 18.00
 5. Organizatorzy przewidują oprócz nagród dla zwycięskich drużyn, także nagrody indywidualne dla:

- najlepszego zawodnika, - najlepszego strzelca, - najlepszego bramkarza.

 

Informacji dotyczących Mistrzostw udzielają:

lek. dent. Piotr Janik – 602 380 957

Rita Idziak – 692 397 518

< poprzednia natępna >