Zaproszenie na warsztaty: "Mój Pacjent z cukrzycą, Twój pacjent z przewlekłą chorobą nerek, Jego pacjent z niewydolnością serca – a może nasz wspólny pacjent?"

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie wraz z Firmą AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

ma zaszczyt zaprosić na warsztaty pt.:

 

Mój Pacjent z cukrzycą,

Twój pacjent z przewlekłą chorobą nerek,

Jego pacjent z niewydolnością serca

– a może nasz wspólny pacjent?

 

które odbędą  się  w dniu 20.06.2023 w  Restauracji „ Pół na Pół” w Tarnowie przy Placu Kazimierza Wielkiego 2  o godzinie 18:30

 

Program Spotkania:

lek. Anna Ryńska (lekarz rodzinny) – przypadek pacjenta, prowadzenie pacjenta w ramach opieki koordynowanej (diabetologicznej, kardiologicznej, nefrologicznej).

 

lek. Grażyna Janiszewska-Boryczko (nefrolog) – przypadek pacjenta, epidemiologia PCHN, najnowsze badania i  wytyczne postępowania.

 

lek. Jarosław Blicharz (kardiolog) – przypadek pacjenta, zasady postępowania z pacjentem wielochorobowym z niewydolnością serca  w pełnym spektrum frakcji wyrzutowej.

 

lek. Robert Witek (diabetolog) - przypadek pacjenta, rola diabetologa  w opiece nad pacjentem z cukrzycą typu 2.  Omówienie  najnowszych zaleceń towarzystw naukowych dot. leczenia cukrzycy   typu 2 oraz wyników badań klinicznych.

 

PO ZAKOŃCZENIU SPOTKANIA ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK

 

Za udział w szkoleniu zostaną przyznane 3 pkt. edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub wiadomością sms                   na numer tel. 690349723.

< poprzednia natępna >