Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalizacj

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalizacji z całego kraju, w zakresie wydawania opinii medycznych. Kontakt: 796-525-515, e-mail: opinie@ibesk.pl