KROSNO - LEKARZ ODDZIAŁU - KARDIOLOG

Intercard Sp. z o.o., Al. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krośnie poszukuje kandydatów na stanowisko: KROSNO - LEKARZ ODDZIAŁU - KARDIOLOG

 

MIEJSCE PRACY:

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krośnie, ul. Korczyńska 57

 

Wymagana wiedza i kompetencje:

- wykształcenie wyższe medyczne – wydział lekarski

- specjalista kardiolog, lub ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie kardiologii

 

OFERUJEMY:
- warunki umowy i wynagrodzenia do uzgodnienia

- możliwość nauki oraz podnoszenia umiejętności zawodowych podczas zabiegów (koronarografia, PCI, rotabalcja)

- udział w kursach, szkoleniach – ze specjalistami z Polski i świata

- możliwość udziału w badaniach klinicznych

 

Zastrzega się prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami

 

Aplikacje (CV - ze zdjęciem, list motywacyjny) wraz z klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko LEKARZ ODDZIAŁU, ogłoszonego 14.05.2021 r. i prowadzonego przez firmę Intercard sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

prosimy kierować na adres:
m.lecki@intercard.net.pl  lub składać osobiście w Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krośnie, ul. Korczyńska 57

 

W przypadku zgłoszenia kandydatury Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Spółka Intercard Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. płk. W. Beliny–Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków, KRS 0000233396; tel. 12 626-20-24, email: biuro@intercard.net.pl.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie http://intercard.net.pl/