PM ZOZ W BOCHNI, UL.FLORIS 16 PILNIE ZATRUDNI LEKARZA PEDIATRĘ, RÓWNIEŻ W TRAKCIE SPECJALIZACJI.

SPM ZOZ W BOCHNI, UL.FLORIS 16 PILNIE ZATRUDNI LEKARZA PEDIATRĘ, RÓWNIEŻ W TRAKCIE SPECJALIZACJI.

 

OFERUJEMY BARDZO DOBRE WARUNKI ZATRUDNIENIA

 

 

KONTAKT:

SEKRETARIAT 146116311,146153628