Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie ul. Krzyska 17a, poszukuje lekarza - członka zespołu orzekającego

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie ul. Krzyska 17a,  poszukuje lekarza - członka zespołu orzekającego, do którego zadań należałoby:

 

  1. uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu jako członek zespołu – lekarz (częstotliwość posiedzeń 1-2 razy w miesiącu w godzinach 7.30-8.30)
  2. sporządzanie na piśmie diagnozy lekarza na podstawie zgromadzonej dokumentacji,
  3. inne, ważne dla funkcjonowania Zespołu zadania określone przez Przewodniczącego Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami i rolą pełnioną w Zespole
  4. forma zatrudnienia umowa zlecenie lub umowa o świadczenie usług (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).