SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni zatrudni lekarzy

SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni zatrudni lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych.


Warunki płacy i formy zatrudnienia do uzgodnienia.

 

Dokumenty można dostarczyć osobiście do sekretariatu Szpitala
Adres: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,

 

Sekretariat czynny w godz. 7.30 – 15.05 lub przesłać na adres e-mail:

 

administracja@szpital-bochnia.pl

jzolna@szpital-bochnia.pl

ifilipiak@szpital-bochnia.pl

Szczegółowych informacji udziela Dyrekcja Szpitala

 

Tel. 14 6153201; Tel. 146153204