SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni zatrudni lekarzy

SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni zatrudni lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej do pracy w nowo powstającym Oddziale Medycyny Paliatywnej.
Warunki płacy i formy zatrudnienia do uzgodnienia.

 

Dokumenty można dostarczyć osobiście do sekretariatu Szpitala


Adres: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,

Sekretariat czynny w godz. 7.30 – 15.05 lub przesłać na adres e-mail: 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Dyrekcja Szpitala

Tel. 14 6153200; Tel. 146153204