Wpisanie na listę członków, oraz do rejestru lekarzy, wydanie dokumentu PWZ lekarzowi, którego dane znajdują się w archiwum ewidencji.

Na wniosek lekarza W-6 ORL podejmuje uchwałę o wpisaniu lekarza  na listę członków izby, wpisu do rejestru oraz wydania dokumentu PWZ . Do wniosku należy dołączyć:

 

 1. Odpis dyplomu 

 2. Orzeczenie o stanie zdrowia  (ważne 3 miesiące od daty wydania)

 3. Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego w przypadku braku tych dokumentów oświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego

 4. Dotychczasowe zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu 

 5. 2 zdjęcia 3,5x4,5 format do dowodu osobistego

 6. Świadectwa pracy – przebieg pracy zawodowej

 7. Dyplom specjalizacji

 8. Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu naukowego

 9. Decyzja z ZUS w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

 

W przypadku wykonywania zawodu na terenie innego państwa:

 

 1. Dokument uprawniający do wykonywania zawodu kraju w którym, lekarz ostatnio go wykonywał

 2. Dokument potwierdzający niekaralność zawodową w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód.

 3. Oświadczenie o niekaralności w kraju   w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód.

 4. Dokument potwierdzający ciągłość wykonywania zawodu lekarza

Dokumenty w/w muszą być tłumaczone na j. polski przez tłumacza przysięgłego.

Procedura dotyczy lekarzy , którzy uzyskali PWZ na podstawie ustawy z dnia 28.10.1950r. o zawodzie lekarz oraz lekarz dentystów, którzy otrzymali prawo na podstawie rozporządzenia PR z dnia 10.06.1927r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej

 

Pliki do pobrania