Wydanie duplikatu dokumentu PWZ

Po złożeniu przez lekarza oświadczenia o utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu przeprowadzone jest postępowanie wyjaśniające  a następnie na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej wydany jest duplikat tego dokumentu.

Przypominamy iż do wniosku należy dołączyć zdjęcie rozmiar 3.5 x 4.5 oraz dokonać opłatę za wydanie duplikatu w wysokości 50 zł.

 

Pliki do pobrania