Zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony

Na podstawie złożonego oświadczenia przez lekarza, który zamierza zaprzestać wykonywania zawodu lub przerwał jego wykonywanie komisja ds. rejestracji lekarzy dokonuje wpisu do rejestru i adnotacji urzędowej na wniosku dot. wpisu do rejestru lekarzy, o zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego.

Wymagane dokumenty to Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu oraz dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” „prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”. 

 

Pliki do pobrania