Informacja dla praktyk lekarskich z województwa małopolskiego

Realizując zadania na rzecz Wojewody Małopolskiego Urząd Statystyczny w Krakowie zbiera i analizuje sprawozdania o symbolu MZ.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2453) dział 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia. Przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nie identyfikowalność danych jednostkowych.

Szczegóły dotyczące rodzajów formularzy, które dana praktyka powinna wypełnić oraz terminów przekazania przedstawia poniższa tabela.

 

Sprawozdania obsługiwane w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia I (SSOZ I):

Rodzaj

sprawozdania

Terminy

Praktyki zobowiązane do realizacji obowiązków sprawozdawczych

MZ-11

29 marca 2024 r.

Formularze MZ-11 wypełniają praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych świadczeń  zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ

MZ-13

22 lutego 2024 r.

Roczne sprawozdanie o leczonych w poradniach gruźlicy i chorób płuc

MZ-14

1 marca

2024 r.

Praktyki udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową

MZ-15

28 lutego 2024 r.

Formularz MZ-15 wypełniają jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

MZ-24

14 lutego 2024 r.

Praktyki udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

MZ-88

10 kwietnia 2024 r.

Formularze MZ-88 wypełniają indywidualne i grupowe praktyki, prowadzone przez specjalistów (lekarzy, lekarzy dentystów i innych)

MZ-89

10 kwietnia 2024 r.

Formularze MZ-89 wypełniają indywidualne i grupowe praktyki, prowadzone przez specjalistów (lekarzy, lekarzy dentystów i innych), dla których praktyka jest głównym miejscem pracy

 

 

 

Na stronach internetowych Centrum e-Zdrowia dostępne są:

  • formularze statystyczne oraz instrukcje wypełniania druków:

https://www.cez.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/

  • program do elektronicznego przesyłania danych - System Statystyki w Ochronie Zdrowia:

https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Do przekazania danych w formie elektronicznej w SSOZ I niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta użytkownika. W celu założenia konta należy przejść przez proces rejestracji, który jest uruchamiany przez wybranie linku Zarejestrujznajdującego się na stronie logowania do SSOZ I.

 

Po przekazaniu formy elektronicznej nie należy przesyłać wersji papierowej.

 

Wszelkie pytania na temat wypełniania sprawozdań należy kierować do pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie:

Rodzaj formularza

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

MZ-11

Agnieszka Gąszcz

Katarzyna Borysiak

Sylwia Furman

Ewa Pacułt-Łydko

12 33 49 870

12 33 49 866

532 088 019

12 36 10 129

A.Gaszcz@stat.gov.pl

K.Borysiak@stat.gov.pl

S.Furman@stat.gov.pl

E.Pacult-Lydko@stat.gov.pl

MZ-13

Joanna Jurek

Agnieszka Gąszcz

532 459 447

12 33 49 870

 

J.Jurek@stat.gov.pl

A.Gaszcz@stat.gov.pl

 

MZ-14

MZ-24

Joanna Jurek

Agnieszka Gąszcz

532 459 447

12 33 49 870

J.Jurek@stat.gov.pl

A.Gaszcz@stat.gov.pl

MZ-15

Joanna Jurek

Agnieszka Gąszcz

Jarosław Gielczowski

Sylwia Duda

532 459 447

12 33 49 870

14 68 80 233

795 443 579

J.Jurek@stat.gov.pl

A.Gaszcz@stat.gov.pl

J.Gielczowski@stat.gov.pl

S.Duda@stat.gov.pl

MZ-88

MZ-89

Jacek Cisek

Magdalena Andrzejczak

Joanna Kaczmarczyk

Renata Kłósek

Dominika Mazur

795 498 613

12 36 10 229

12 36 10 227

12 36 10 157

12 36 10 144

J.Cisek@stat.gov.pl

M.Andrzejczak@stat.gov.pl

J.Kaczmarczyk@stat.gov.pl

R.Klosek@stat.gov.pl

D.Mazur@stat.gov.pl

 

Adres do korespondencji:

Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków


 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ MZ-35A, MZ-35B

 

Sprawozdawczość statystyczna obowiązująca jednostki organizacyjne służby medycyny pracy (druki
MZ-35A i MZ-35B) pozyskiwana jest wyłącznie w formie elektronicznej (System Statystyki w Ochronie Zdrowia - Centrum e-Zdrowia).

W przypadku problemów merytorycznych, w tym dotyczących sposobu uzupełniania sprawozdań, prosimy kontaktować się z odpowiednim dla Państwa położenia Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy:

  • Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy, Dział Rejestrów tel.: 784 443 630, 12 424 20 40

 

W sprawach związanych z nadawaniem obowiązków sprawozdawczych na pytania odpowiadają administratorzy CeZ email: statystyka@cez.gov.pl.

 

W związku z pracami rozwojowymi, w okresie przejściowym funkcjonują równolegle dwa systemy: dotychczasowy SSOZ I oraz nowy SSOZ II.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania systemów dostępne są pod adresem:

System Statystyki w Ochronie Zdrowia - ezdrowie.gov.pl

Pomoc w zakresie logowania do SSOZ II można uzyskać na infolinii Centrum e-Zdrowia dostępnej całodobowo, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku pod telefonem 19239, mailem ssoz@cez.gov.pl .

 

 

Obowiązek statystyczny realizowany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/rodo/.

< poprzednia natępna >