Zmiana opłaty w rejestrze praktyk.

Na podstawie art. 105 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 r. poz. 991) i obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. ustala się z dniem 1 lutego 2024 r. następujące opłaty za:

 

- Wpis do rejestru 149 zł

- zmiana wpisu w rejestrze 74,50 zł 

< poprzednia natępna >