Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie dotycząca obowiązku sprawozdawczego dla praktyk lekarskich z województwa małopolskiego

Realizując zadania na rzecz Wojewody Małopolskiego Urząd Statystyczny w Krakowie zbiera i analizuje sprawozdania o symbolu MZ.


Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.) dział 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia. Przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nie identyfikowalność danych jednostkowych.


Od roku 2022 obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki zawodowe niezależnie od kodu w księdze rejestrowej.

 

Więcej informacji tutaj

< poprzednia natępna >