Komunikat Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie w sprawie obowiązujących limitów przy wystawianiu e-recept

Szanowni Państwo,

 

w związku z pojawiającymi się licznie pytaniami dotyczącymi obowiązujących aktualnie lekarzy limitów w wystawianiu pacjentom e-recepty bez ich osobistego zbadania przez lekarza, Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie informuje, że Minister Zdrowia wdrożył rozwiązania, które mają ograniczyć działanie tzw. receptomatu pozwalającego na wystawienie 50 recept na godzinę przez 24 godziny na dobę. Od dnia 3 lipca 2023 roku decyzją Ministra Zdrowia wprowadzono limit liczby recept, które mogą być wystawione przez jednego lekarza w dziesięciogodzinnym przedziale czasowym. Limit ten pozwala na przepisanie recept dla nie więcej niż 80 pacjentów lub nie więcej niż 300 recept łącznie. W dniu 12 lipca 2023 roku wobec podnoszonych głosów środowiska lekarskiego o ograniczeniu w dostępności pacjentów do leków refundowanych, ograniczenie to uległo modyfikacji, zgodnie z którą stosowanie limitu wyłączono w stosunku do recept refundowanych. Nadto, w przypadku, gdyby okazało się, że system nie zaakceptował czynności wystawienia e-recepty z uwagi na wskazany powyżej limit, lekarz może wystawić receptę w formie papierowej.

< poprzednia natępna >