Wsparcie dla lekarzy i lekarzy dentystów dot. nienależnej refundacji

Szanowni Państwo,

 

w ostatnich miesiącach samorząd lekarski podjął szereg działań w sprawie niesłusznie ukaranych lekarzy, którzy zdaniem NFZ niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi przepisywali preparat mlekozastępczy przeznaczony dla niemowląt.

Dotychczas Naczelna Izba Lekarska doprowadziła do organizacji debaty w Senacie RP poświęconej wspomnianej sprawie oraz powołania zespołu przy Ministerstwie Zdrowia, którego zadaniem jest opracowanie automatyzacji procesu refundacyjnego.

Obecnie każdy niesłusznie ukarany lekarz może zgłosić się do NIL z prośbą o udostępnienie przygotowanych dla NIL wzorów pism procesowych – przed i w trakcie postępowania sądowego – oraz analizy działań prawych, które mogą podjąć niesłusznie ukarani lekarze.

 

W poniższym linku przesyłam Państwu informację na ten temat. Jednocześnie zwracam się z gorącą prośbą o rozpropagowanie załączonego komunikatu na Państwa stronach internetowych i mediach społecznościowych, tak aby nasza samorządowa pomoc dotarła do jak największej liczby niesłusznie ukaranych lekarzy.

NIL - NIL wspiera lekarzy ukaranych za tzw. nienależną refundację

< poprzednia natępna >