Podjęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu jego wykonywania

Po złożeniu oświadczenia przez lekarza o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu, komisja ds. rejestru ustala przyczyny i okres przerwy w wykonywaniu zawodu. Jeżeli przerw jest krótsza niż 5 lat  dokonuje w rejestrze odpowiedniej adnotacji urzędowej i dokonuje zmiany numeru rejestru w dokumencie pwz.  W przypadku przerwy dłuższej niż 5 lat komisja ds. rejestru przekazuje dokumenty komisji  kształcenia medycznego, która przyjmuje stanowisko co do trybu czasu i miejsca odbycia szkolenia adaptacyjnego. Następnie całość dokumentów zostaje przekazana okręgowej radzie lekarskiej i ta podejmuje uchwałę w której lekarz zostaje zobowiązany do przeszkolenia. Po odbyciu przeszkolenia zgodnie z uchwała lekarz donosi zaświadczenie o jego ukończeniu . Okręgowa Rada Lekarska podejmuje stosowną uchwałę o odbyciu przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu. W rejestrze i w dokumencie pwz dokonuje się adnotacji urzędowej o podjęciu wykonywania zawodu.  

Pliki do pobrania